ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПРЕДМЕТІВ

При викладанні предмета "Основи енергоефективності" викладачем Гловюк Л.Г., під час вивчення теми "Проблеми екології" використовуються відеофрагменти:
При викладанні предмета "Спецтехнологія" професії "Електрозварник ручного зварювання", з теми "Технологія зварювальних робіт" викладач Бобровський О.В. використовує друковані матеріали:Проблеми екології з предмета фізична культура

Екологія фізичної культури вивчає взаємини людини з навколишнім середовищем в умовах м’язових тренувань, в процесі зміни умов середовища проживання людини. Цей процес включає комплекс морфологічних, фізіологічних перетворень в організмі, що забезпечує можливість специфічного способу життя в певних умовах зовнішнього середовища. Багато природних і адаптогенних чинників мають як позитивний, так і негативний вплив на організм людини. Сьогодні перед учнівською молоддю постало нелегке завдання – здійснити кардинальні зміни у своїй свідомості та поведінці, сформулювати і добровільно прийняти обмеження та заборони, що продиктовані законами розвитку природи. Необхідні також фундаментальні зміни в системі освіти, її цінностях, способах життя з урахуванням екологічних, економічних, політичних, соціальних і духовних потреб сьогодення.
Екологічна освіта сьогодні визнається пріоритетним напрямом виховання молоді, формування у неї таких моделей поведінки у природному середовищі, які відтворюють екологічний розвиток. Створення нової парадигми екологічної освіти потребує відображення і розкриття її змісту, форм та методів у всіх навчальних дисциплінах.
Рухова діяльність, яка характерна для занять фізичною культурою, сприяє вдосконаленню організму. В процесі рухової діяльності здійснюється взаємодія організму з навколишнім середовищем, відбувається пристосування його до мінливих умов середовища. Тренований до фізичних навантажень організм стає більш стійким до мінливих умов середовища, а також характеризується специфічними особливостями функціонування окремих фізіологічних систем як у спокої, так і під час навантаження.
Рухову активність різної інтенсивності можна розглядати як чинник, що викликає різні зміни в організмі людини. Рухова активність в сприятливому екологічному середовищі спонукає до функціонування і розвитку організму, зокрема його фізичних якостей, а також сприяє покращанню функціонування серцево-судинної системи. Організація навчально-виховного процесу учнівської молоді, яка проживає у забрудненому навколишньому середовищі, потребує певної уваги щодо формування системи екологічного і фізичного виховання. Тому для підвищення рівня екологічної поінформованості, в  навчальних закладах мають бути введені курси, які спрямовані на ознайомлення і вивчення актуальних проблем охорони природного навколишнього середовища, екологічного виховання, освіти і культури.
Вивчення цих питань має забезпечити підростаюче покоління системою знань про позитивний і негативний вплив факторів навколишнього середовища на стан життєдіяльності людини; надати рекомендації щодо проведення занять фізичними вправами та спортом в умовах забрудненого навколишнього середовища, в тому числі різних температурних чинників, забрудненого повітря, води, продуктів харчування тощо.
Керівник фізичного виховання                                        О.В. Нагребельний

Немає коментарів:

Дописати коментар